Baltech

Baltech

HAKKIMIZDA

Dinamik, Rekabetçi, Kararlı ...

Baltech Grup, çeşitli iş alanlarında, Türkiye ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur.
Tasarım, inşaat, turizm, gayrimenkul, tarım/hayvancılık, enerji ve şans oyunları sektörlerinde aktif grubun başarısı,
dinamizmi koruyan, faaliyet gösterdiği alanlarda rekabetçi ve emin adımlarla yürüyen yapısına dayanır.

Tüm Paydaşlarına, Çevresine ve Doğaya Karşı Sorumlu...

Baltech Grup; bünyesinde çalışanların, tedarikçilerinin ve müşterilerinin memnuniyetini eşit derecede gözeterek; istihdama, piyasaya ve çalıştığı coğrafyanın
ekonomisine değer katmayı amaçlar. Hedeflediği başarının ve güvenilirliğin çıkış noktası olarak bu temelleri yaratacak kadroyu kabul eder, çalışanını bu bilinçle korur.
Projelerinde bilim ve teknolojiyi birincil araç seçerken tabiata saygı ve doğal kaynakların gücüne yönelik farkındalıkla,
doğadan beslenen ve tabii dokuyu koruyan imkanları tercih eder.

Uzman ve Deneyim Sahibi...

Baltech Grubu oluşturan şirketlerin çeşitli sektörlerde faaliyet göstermesi
bir çok farklı dalda uzmanlaşmasını sağlamıştır.

Dürüst, Şeffaf, Güvenilir...

Faaliyet alanları bakımından geniş bir yelpazeye sahip olan Baltech Grup bünyesindeki her şirket, etik değerlere sadakati,
üstlendiği ticari sorumlulukların üstünde tutar. Bütün grup şirketlerinin aynı etik değerleri rehber alarak hareket etmesi,
dürüst ve güvenilir işler çıkarmak için önkoşul olarak benimsenmiştir.

VİZYON

Öncü olmak! Standartları belirlemek! Diğerlerine yol gösterecek teknoloji ve birikime sahip olmak için araştırmak, geliştirmek, yenilenmek.
Değer üretmek için iş birliğinden kaçınmamak ve değeri üreteni desteklemek. Dünya’nın saygın ve tanınır markaları arasında yer almak.

Baltech Company Inc - Vizyon

MİSYON

Ülkemizde modern koşullarda, saygın , güvenilir bir marka adı altında farklı sektörlere müşteri odaklı, yüksek kalitede hizmet sunmak.