Baltech

Baltech

İnsan Kaynakları Politikası;

Baltech Grup olarak İnsan Kaynakları Poltikamız, bağlı olan şirketlerin amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli insangücünü, alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

Baltech’li olmak;

Güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışı içersinde, yeniliklere açık ve müşteri isteklerini herşeyin önünde tutarak kendini geliştirmeye adamış, farklı görüşleri bir araya getirerek çalışan enerjisini artırmaktadır.

 • Kısa vadeli değil uzun yıllar kariyer imkanı sunan,
 • Farklı fikirlere /düşüncelere açık olan,
 • Girmiş olduğu her alanda öncü ve yenilikçi olmayı hedefleyen,
 • Kaliteli hizmete inanan,
 • Etik ve mesleki değerlere saygı duyan,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratan, kurumda çalışmak isteyenler için Baltech Grup en doğru adres demektir.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;

İşe Alma ve Yerleştirme

 • CV Tarama
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Teknik Mülakat
 • Referans Kontrolü
 • İş Teklifi
 • Aday Bilgilendirme
 • İş Başvuruları

Eğitim

 • Pozisyonun Gerektirdiği Yurtiçi/Yurtdışı Teknik ve Davranışsal Yetkinlikler
 • Gelişim/Performans Yönetimi Sistemi Sonuçları
 • Yurtiçi/Yurtdışı Rotasyon, Terfi ve Atamalar

Kariyer Gelişimi

Bilgi paylaşımı ve kültür gelişimi açısından Grup şirketleri içerisinde uygun olabilecek pozisyonlar arası hareketlilik teşvik edilir.

Ücret Yönetimi

Her bir pozisyon için (Beyaz Yaka - Mavi Yaka) belirlenen iş değerleri ve ücret politikası esası ile adil, iş kritikliği odaklı ve rekabetçi bir baz ücret belirlenmesi için uygulama gerçekleştirilir.

Endüstriyel İlişkiler

Yasal mevzuata, iş sözleşmelerine ve personel yönetmeliklerimize uygun olarak sistematik bir fonksiyon şeklinde tanımladığımız endüstriyel ilişkiler, faaliyetlerimiz, personel özlük işleri süreçlerinden sosyal haklara kadar geniş bir çerçevede ele alınmakta ve değer üreten bir insan kaynakları süreci olarak yönetilmektedir.